--- S A T I Ş  D E S T E K  H İ Z M E T L E R İ ---

Ürün / Hizmet Tanıtımları
Ürün Tattırımları
Ürün / Hizmet Bilgilendirme
Hediyeli Tanıtımlar
Ürün Satış Destek
Promosyon Çalışmaları
Ürünlerin Sıcak Satışı
M.P.İ. izinli Çekiliş Çalışmaları

Tüm bu işlemleri 3 değişik şekilde yapabilmekteyiz;

1- Kapalı mekanlarda
    (Alışveriş Merkezleri, Sinema Salonları, Fuarlar…)
2- Açık alanlarda
    (Parklar, Piknik alanları, Plajlar, …)
3- Kapıdan Kapıya (door to door)

Bu çalışmaları da;
Raporlamak,
Görüntülemek,
Çalıştıracağımız elemanlara her türlü eğitimi vermek,
Kullanılacak araç ve gereçleri temin etmekte

başlıca görevlerimiz arasındadır.